Τακτοποιήσεις Χώρων

Το γραφείο μας έχοντας μελετήσει σε βάθος την νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις ενημερώσεις που τον συνοδεύουν, είναι σε θέση να σας παρέχει την καλύτερη λύση για εσάς και την νομιμοποίηση του ακινήτου σας.
Επισκεπτόμαστε το ακίνητο σας, κάνουμε την αναγκαία αυτοψία, συλλέγουμε όλα εκείνα τα απαραίτητα έγγραφα και σας ενημερώνουμε για το ύψος του προστίμου και την διαδικασία της ρύθμισης. Κατόπιν προχωρούμε, στην ένταξη του ακινήτου, ενημερώνοντάς σας σε κάθε βήμα της διαδικασίας, με συνέπεια και αποτελεσματικότητα.

Η διαδικασία περιλαμβάνει πλήρη αρχιτεκτονική αποτύπωση του αυθαιρέτου με σχέδια κάτοψης και τομής και τεχνική έκθεση μηχανικού, δικαιολογητικά παλαιότητας π.χ. αεροφωτογραφίες και όποια άλλη μελέτη χρειαστεί π.χ. τοπογραφικό διάγραμμα ή στατική μελέτη.

Τι περιλαμβάνει η δήλωση αυθαιρέτου;

  1. Ηλεκτρονική δήλωση – αίτηση η οποία παρακολουθείται και διαχειρίζεται από τον μηχανικό.
  2. Τεχνική έκθεση
  3. Φωτογραφίες
  4. Σχέδια
  5. Μελέτη στατικής επάρκειας σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων Κτιρίων (ΚΑΝΕΠΕ) εφόσον το αυθαίρετο βρίσκεται σε κτίριο κοινωφελούς χρήσης π.χ. συνάθροισης κοινού, καταστήματα, εκπαίδευσης κ.τ.λ. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις δελτίο δομικής τρωτότητας φέροντος οργανισμού.
  6. Τεχνική έκθεση μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε αυθαίρετα που έχουν εγκατασταθεί σε κτίρια με επικρατούσα χρήση που δεν είναι κατοικία.