Συστήματα ψύξης – θέρμανσης

Τα κυριότερα συστήματα θέρμανσης – ψύξης που χρησιμοποιούνται στα κτίρια είναι συνήθως το σύστημα κεντρικής θέρμανσης (με πετρέλαιο ή υγραέριο ή φυσικό αέριο ),  τα κλιματιστικά A/C (θερμού και ψυχρού αέρα) και οι αντλίες θερμότητας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ή ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ:

Το πιο διαδεδομένο σύστημα κεντρικής θέρμανσης είναι με θερμό νερό χαμηλών θερμοκρασιών.

Στις εγκαταστάσεις αυτές χρησιμοποιείται ένας λέβητας ο οποίος θερμαίνει το νερό που κυκλοφορεί στα θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ) με καύση πετρελαίου.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ:

Με την ευρύτερη έννοια κλιματισμός εννοούμε οποιαδήποτε ενέργεια αλλαγής της θερμοκρασίας ή της υγρασίας ενός χώρου, έχει επικρατήσει, όμως, να καλούμε κλιματιστικά συστήματα ή air condition τα συστήματα παραγωγής ψύξης και θέρμανσης που αντλούν θερμοκρασία από τον εξωτερικό αέρα και τη μεταφέρουν πάλι με αέρα, δηλαδή τις αντλίες αέρος/αέρος.

Τα κλιματιστικά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες τα Multi δηλαδή μια εξωτερική μονάδα με πολλές εσωτερικές και τα split μεμονωμένες εξωτερικές μαζί με εσωτερική μονάδα.

Τα κλιματιστικά παρά τα όσα πιστεύουν οι περισσότεροι δεν καταναλώνουν πολλή ενέργεια για την  ενέργεια που αποδίδουν σε σύγκριση με τα συνήθη συστήματα θέρμανσης όπως είναι οι καυστήρες πετρελαίου. Αυτό γίνεται γιατί λειτουργούν ως αντλίες θερμότητας αντλώντας ενέργεια από το περιβάλλον και αξιοποιώντας τη σε μεγάλο βαθμό με βαθμούς απόδοσης έως και 5 για τα πιο σύγχρονα. Πέραν αυτού κάτι που επίσης λίγοι γνωρίζουν, πολλά σύγχρονα κλιματιστικά καθαρίζουν τον αέρα αλλά και ρυθμίζουν την υγρασία.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΜΡΟΤΗΤΑΣ:

Η αντλία θερμότητας θεωρείται ανανεώσιμη πηγή θέρμανσης και ψύξης γιατί αντλεί τη μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας που αποδίδει από το περιβάλλον σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης τα οποία καίνε ορυκτά καύσιμα, όπως πετρέλαιο ή φυσικό αέριο για την παραγωγή θέρμανσης. Λειτουργεί ως μηχανή απορρόφησης και συγκέντρωσης ενέργειας από τον αέρα του περιβάλλοντος την οποία διοχετεύει στο ψυκτικό μέσο για την παραγωγή θέρμανσης, καταναλώνοντας ένα πολύ μικρό ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας. Η αρχή λειτουργίας της αντλίας θερμότητας πρωτοεμφανίστηκε ως επί το πλείστων στα συνήθη ψυγεία και καταψύκτες, τα κλιματιστικά και εν συνεχεία σε συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Πολλές φορές ταυτίζεται ο όρος Αντλία Θερμότητας με το κλιματιστικό. Η ουσιαστική διαφορά τους είναι ότι η αντλία θερμαίνει ή ψύχει νερό και το μεταφέρει στο δίκτυο ενώ το κλιματιστικό θερμαίνει ή ψύχει κατευθείαν τον αέρα. Ο βαθμός απόδοσης COP των αντλιών θερμότητας ανάλογα με το μοντέλο είναι σε μέσο όρο πάνω από 4 . Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει μας δίνει 4 kWh θερμικής ενέργειας. Αντίθετα όλα τα άλλα συστήματα θέρμανσης έχουν βαθμούς απόδοσης κάτω από 1 δηλαδή καταναλώνουν 1 kWh ενέργειας και δίνουν π.χ. 0,9 kWh ενέργεια θέρμανσης.

Οι αντλίες θερμότητας αντλούν, στο χώρο που θέλουμε να θερμανθεί, θερμότητα που μπορεί να βρίσκεται:

  1. Στον αέρα
  2. Στο νερό
  3. Στη γη
  4. Στη θάλασσα
  5. Στον ήλιο