Η εταιρεία μας διαθέτει την τεχνογνωσία και τα μέσα για την κατασκευή παθητικών κτιρίων καθώς είναι ένα από τα VIP μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού κτιρίου.

Ο όρος Παθητικό Κτίριο περιγράφει ένα πρότυπο, όχι μία συγκεκριμένη μέθοδο κατασκευής, ένα πρότυπο που μπορεί αποδεδειγμένα να συμβάλλει ουσιαστικά στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των κτιρίων στον Ελλαδικό χώρο.  

Πάνω από το 70% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνει ένα σπίτι, χρησιμοποιείται για τη θέρμανση, την ψύξη του και το ζεστό νερό χρήσης. Είναι προφανές λοιπόν ότι η δραστική μείωση αυτού του ποσοστού με πρακτικές ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου αποτελεί τον μόνο σίγουρο δρόμο οικονομίας στην ενέργεια αλλά και στο πορτοφόλι σας.

Οι βασικές αρχές του είναι:

1. Η άριστη θερμομόνωση του κελύφους,

2. Η αυξημένη αεροστεγανότητα,

3. Η ελαχιστοποίηση των θερμογεφυρών,

4. Η χρήση κουφωμάτων υψηλής ποιότητας και

5. Η χρήση αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.

ΦΕΡΝΟΥΜΕ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ακόμη κι αν ένα Παθητικό Κτίριο κοστίζει κατά μέσο όρο περισσότερο από ό,τι μια συμβατική κατασκευή, αυτό αλλάζει τα τελευταία χρόνια καθώς τα υλικά κατασκευής που συνήθως χρησιμοποιούνται πωλούνται πια σε όλες τις χώρες. Παράλληλα, ο αυξανόμενος αριθμός επαγγελματιών με εμπειρία στο Παθητικό Κτίριο, οι οποίοι πλέον μπορούν να πιστοποιούνται ως Σχεδιαστές, Σύμβουλοι ή Κατασκευαστές Παθητικών Κτιρίων, βοηθά στην επίτευξη ακόμη μεγαλύτερης οικονομίας, καθώς ειδικοί του χώρου υπάρχουν πλέον σε πολλές χώρες. Η δε δημόσια ή ιδιωτική χρηματοδότηση που προωθείται προς όσους κατασκευάζουν «πράσινα κτίρια» όπως τα Παθητικά Κτίρια, μειώνει ακόμη περισσότερο το κόστος κατασκευής ενός Παθητικού Κτιρίου. Εντούτοις, ακόμη και χωρίς τέτοιου είδους κίνητρα, τα Παθητικά Κτίρια είναι πιο οικονομικά σε βάθος χρόνου, σε σχέση με τα συμβατικά κτίρια.

Επενδύοντας στο παθητικό κτίριο τώρα, εξασφαλίζεται τη βιωσιμότητά του στο μέλλον.
Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί και σε υφιστάμενα κτήρια που θέλουν να αναβαθμιστούν και να αποκτήσουν τα οφέλη του Παθητικού Κτηρίου.

Μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου
Παθητικού Κτηρίου