Ένα από τα συχνότερα προβλήματα των κατασκευών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παλιές κατασκευές είναι αυτό της υγρασίας.

Η PROJECT ONE GROUP βρίσκεται δίπλα σας για να σας δώσει λύσεις στα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στο ακίνητο σας με την υγρασία.

Οι κυριότερες εργασίες μονώσεων που πραγματοποιούμε είναι οι εξής:

 • Υγρομόνωση ταράτσας: κατά κύριο λόγο υπάρχουν δύο επιλογές για στεγανοποίηση ταράτσας, η επικόλληση ασφαλτοπάνου και τα επαλειφόμενα. Η εταιρεία μας παρέχει και τις δύο επιλογές. Ενδεχομένως να σας προταθούν και άλλες λύσεις (ελαφρομπετό, πίσσα, κ.α.), όμως τα αποτελέσματα θα είναι από αμφίβολα ως μηδενικά.
 • Υγρομόνωση υπογείου: η επισκευή γίνεται ΜΟΝΟ με ισχυρά επισκευαστικά υλικά σταθερού όγκου και όχι με απλές τσιμεντοκονίες ώστε να αποφεύγονται μελλοντικά συρρικνώσεις, αποκολλήσεις και τριχιάσματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα εξειδικευμένα συνεργεία μας επιμελούνται την πλήρη απομάκρυνση των ενανθρακωμένων τμημάτων του σκυροδέματος, την αποκατάσταση και προστασία του οπλισμού και την συμπλήρωση των τμημάτων με τα επισκευαστικά υλικά.
 • Εξωτερική θερμομόνωση τοίχου- Θερμοπρόσοψη: πρόκειται για την τοποθέτηση θερμομόνωσης στο εξωτερικό μέρος όλων των κατακόρυφων εξωτερικών τοίχων του κτιρίου και η προστασία αυτής με διαδοχικές στρώσεις εξειδικευμένων υλικών ώστε να παρέχει μεγάλη αντοχή στο χρόνο, τις καιρικές συνθήκες, τις μηχανικές καταπονήσεις, τις ανεμοπιέσεις, τις ισχυρές κρούσεις και οποιαδήποτε άλλη επίδραση μπορεί να επηρεάσει την λειτουργία της.
  Η επιλογή της κατάλληλης εξωτερικής θερμομόνωσης σε ένα κτίριο γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα θερμομονωτική του επάρκεια (για παλαιό κτίριο) ή την ενεργειακή μελέτη (νέο κτίριο) σε συνδυασμό με την κλιματική ζώνη (περιοχή) που βρίσκεται το κτίριο, τη χρήση του και τα δομικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται.
 • Εσωτερική θερμομόνωση τοίχου: εφαρμόζεται εσωτερικά των τοίχων του κτιρίου, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα μόνο διαμέρισμα του κτηρίου καθώς επίσης και όλες τις εποχές του χρόνου.
  Υπάρχουν δύο τρόποι εφαρμογής της. Μπορεί να εφαρμοστούν είτε με ειδικές θερμομονωτικές βαφές με βάση την νανοτεχνολογία και τα κεραμικά σφαιρίδια,  είτε με πλάκες θερμομονωτικές σε διάφορα πάχη και επικαλύψεις που επικαλούνται  στους τοίχους.
 • Θερμομόνωση ταράτσας: Η Θερμομόνωση της ταράτσας είναι πλέον μια διαδεδομένη εφαρμογή που ουσιαστικά εξοικονομούμε ενέργεια και χρήματα από την οικονομία που προσφέρει στις απώλειες θέρμανσης ή ψύξης του χώρου μας. Τα τρία κύρια είδη μονώσεων είναι:
   1. Συμβατική Μόνωση: στη συγκεκριμένη κατασκευή τοποθετούμε τη θερμομόνωση κάτω από τη στεγανοποίηση. Προτείνεται για περιπτώσεις όπου δεν είναι αναγκαία η τοποθέτηση τελικής επικάλυψης της μόνωσης (πλακίδια), ή λόγω ανάγκης ελαφριάς κατασκευής.
   2. Ανεστραμμένη Μόνωση: στη συγκεκριμένη κατασκευή τοποθετούμε τη θερμομόνωση πάνω από τη στεγανοποίηση. Προτείνεται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει η πιθανότητα πάνω από την τελική επικάλυψη της μόνωσης να τρυπήσουμε δημιουργώντας κάθετα στοιχεία σε αυτή ή σε περιπτώσεις όπου το δώμα δεν είναι επισκέψιμο. Έτσι γνωρίζουμε ότι η στεγανωτική μας στρώση δεν θα τραυματιστεί.
   3. Ανακλαστική Μόνωση: σε αυτή την περίπτωση τα υλικά που εφαρμόζονται πάνω στην επιφάνεια της ταράτσας μέσω της ανακλαστικής μεθόδου, παραμένουν δροσερά κάτω από τον ήλιο, ανακλώντας έως και το 95% της ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της ημέρας και αποβάλλοντας με μορφή υπέρυθρης ακτινοβολίας την αποθηκευμένη θερμότητα κατά τη διάρκεια της νύχτας.