Επίβλεψη έργων

Για την βέλτιστη υλοποίηση κάθε μελέτης είναι απαραίτητη η παρουσία μηχανικού στο εργοτάξιο. Ο επιβλέπων μηχανικός είναι υπεύθυνος για την ομαλή εξέλιξη των εργασιών, για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, για την αποφυγή κακοτεχνιών και γενικότερα στην ομαλή εξέλιξή του. Ειδικότερα σε μεγάλα έργα με πολλά συνεργία που χρειάζονται συντονισμό η παρουσία του κρίνεται απαραίτητη.


Η PROJECT ONE GROUP με την εμπειρία της στα έργα καταφέρνει όχι απλά να επιβλέπει τις εργασίες κάθε έργου αλλά είναι σε θέση να προτείνει βελτιώσεις όπου αυτές χρειάζονται και να δίνει γρήγορες λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής.
Η συνεχής συμμέτοχή μας σε κατασκευές μας έχει δώσει την τεχνογνωσία να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε κάθε πρόκληση και σε κάθε απαίτηση σε μεθοδολογία και υλικών κατασκευής χτίζοντας έτσι μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 15 ΧΡΟΝΩΝ