Δημόσια Έργα

Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας δηλώνουμε υπεύθυνα ότι τα τεχνικά έργα είναι ο τομέας μας.

Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό, την αδειοδότηση και την κατασκευή σύγχρονων κτιρίων, δίνοντας πάντα βάση και στην παραμικρή λεπτομέρεια που θα αναδείξει τη λειτουργικότητα και την αισθητική τους.

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 15 ΧΡΟΝΩΝ

Η εταιρεία μας ειδικεύεται στην κατασκευή δημόσιων οικοδομικών και τεχνικών έργων, έργων πρασίνου, οδοποιίας και υδραυλικών έργων. Έτσι σε άριστη πάντα συνεργασία με τους επιβλέποντες φορείς των Τεχνικών Υπηρεσιών και του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατασκευάζει δημόσια έργα με γνώμονα το σεβασμό στους πολίτες και βασικό κριτήριο τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής προσφοράς και της αισθητικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του δημόσιου φορέα προς το κοινωνικό σύνολο.