Η λειτουργία αρκετών επαγγελματικών χρήσεων απαιτεί την λήψη άδειας λειτουργίας από τους αρμόδιους φορείς. Η άδεια λειτουργίας είναι η έγκριση που χορηγεί η πολιτεία για την ίδρυση μιας επιχείρησης εφόσον αυτή και το ακίνητο που θα εγκατασταθεί η επιχείρηση, πληροί τις προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία.

Τα τελευταία χρόνια το νομοθετικό πλαίσιο των Αδειών Λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος άλλαξε και πλέον ο ενδιαφερόμενος απλά γνωστοποιεί την έναρξη λειτουργίας καθώς και όλα τα στοιχεία της επιχείρησής του μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Notify Βusiness” αφού πρώτα έχει εξασφαλίσει την αντίστοιχη Βεβαίωση Εγκατάστασης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στον οποίο εγκαθίσταται το κατάστημα. Η διαδικασία αυτή λέγεται «Γνωστοποίηση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» και αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο οι αρμόδιες εποπτικές αρχές ενημερώνονται από τον φορέα μιας οικονομικής δραστηριότητας για την έναρξη εγκατάστασης ή/και λειτουργίας της δραστηριότητάς του και για οποιαδήποτε μεταβολή σχετικά με αυτήν.

Για την απόκτησή της εκάστοτε άδειας πλέον δεν χρειάζεται να ανησυχείτε.

Η εταιρεία μας έχει αδειοδοτήσει καταστήματα κάθε μορφής και με πολλές ιδιαιτερότητες αναλαμβάνοντας όλα τα στάδια για την λειτουργία τους.