Το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση άδειας λειτουργίας οποιασδήποτε επιχείρησης και εκδίδεται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης είτε με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογικών που αποδεικνύουν την εγκατάσταση και καλή λειτουργία των μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται από την εγκεκριμένη μελέτη είτε με διενέργεια αυτοψίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η project one group είναι σε θέση να αναλάβει την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών παθητικής και ενεργητικής προκειμένου να εκδοθούν, όπου απαιτείται με την ισχύουσα Νομοθεσία, τα Πιστοποιητικα Πυροπροστασιας.

Έχουμε σχεδιάσει και εφαρμόσει με επιτυχία πλήθος μελετών εφαρμογής σε διαφορετικούς τομείς δράσης. Συγκεκριμένα έχουμε εκδώσει μια σειρά από πιστοποιητικα πυροπροστασιας σε:

  1. Εκπαίδευσης (Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών, Ι.Ι.Ε.Κ)
  2. Χώρων Συνάθροισης Κοινού(Εστιατόρια, Ψητοπωλεία, Σνακ Μπαρ, Πιτσαρίες)
  3. Βιομηχανικών Χώρων & Αποθηκών
  4. Καταστημάτων Λιανικού Εμπορίου Τροφίμων & Ποτών
  5. Κέντρων Διασκέδασης
  6. Εμπορικών Καταστημάτων