Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου (κατηγορίες Α έως Η), ενώ καταγράφονται και συστάσεις βελτίωσεις/ αναβαθμίσεις της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, οι οποίες με τη σειρά τους, αν υλοποιηθούν, οδηγούν σε δραστική μείωση των καταναλώσεων σε ρεύμα και πετρέλαιο δηλαδή μείωση των πάγιων εξόδων μιας κατοικίας για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης.

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) απαιτείται σύμφωνα με τις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου (από 9/1/2011)
 2. Για κάθε πώληση - αγορά ενιαίου τμήματος ή ενιαίου κτιρίου (από 9/1/2011)
 3. Για κάθε κάθε ενοικίαση ενιαίου κτιρίου (από 9/1/2011) και για κάθε ενοικίαση τμήματος κτιρίου για κατοικία και επαγγελματική στέγη (από 9/1/2012)
 4. Για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα « Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ».

Για να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε σωστά και άμεσα, θα πρέπει να μας χορηγηθούν τα ακόλουθα στοιχεία, βάσει των οποίων θα εκδοθεί το Π.Ε.Α.:

 1. Λόγος έκδοσης πιστοποιητικού (πώληση, ενοικίαση, ανακαίνιση, άλλος λόγος)
 2. Στοιχεία ακινήτου – ιδιοκτήτη
 3. Απόσπασμα Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ)
 4. Κάτοψη, τοπογραφικό διάγραμμα, στέλεχος οικοδομικής άδειας
 5. Μελέτη Θερμομόνωσης (εάν υπάρχει)
 6. Πρόσφατοι λογαριασμοί ΔΕΗ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ (εάν υπάρχουν)
 7. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα
 8. Συμβόλαιο ή σύσταση που αφορά το χώρο

Το κόστος ενός πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) διαμορφώνεται βάσει των υπηρεσιών που θα παρέχει η εταιρεία με σκοπό την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)