Το γραφείο μας, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας, αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες δήλωσης αυθαιρέτων κτισμάτων, για να απαλλαγεί το ακίνητο σας από τα πολεοδομικά βάρη.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία Ρύθμισης αυθαιρέτων:

 1. Αυτοψία στο ακίνητο
 2. Αποτύπωση Ιδιοκτησίας – πολεοδομικών παραβάσεων
 3. Υπολογισμός προστίμου
 4. Ενημέρωση – συμβουλές
 5. Σύνταξη Φακέλου Αυθαιρέτου
 6. Σύνταξη απαιτούμενων σχεδίων
 7. Ηλεκτρονική υποβολή
 8. Στατικός έλεγχος παραβάσεων
 9. Σύνταξη Τεχνικής έκθεσης ή Δελτίου Δομικής Τρωτότητας – Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α. (όπου απαιτείται)
 10. Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Ηλεκτρομηχανολογικού Ελέγχου (όπου απαιτείται – εξαιρούνται οι κατοικίες)
 11. Μελέτη Στατικής Επάρκειας (όπου απαιτείται, η οποία εφόσον υποβληθεί ταυτόχρονα με τη δήλωση υπαγωγής παρέχεται έκπτωση 10% επί του προστίμου)

Στα αυθαίρετα ακίνητα ή ακίνητα με αυθαιρεσίες ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης τα οποία δεν έχουν υπαχθεί στους Ν.4495/17, Ν.4178/13 και δεν έχουν τακτοποιηθεί/ νομιμοποιηθεί, απαγορεύεται η μεταβίβαση και η σύσταση οποιουδήποτε εμπράγματος δικαιώματος εν ζωή. Για κάθε μεταβίβαση είναι πλέον απαραίτητη η βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών.

Επιπλέον, τα ακίνητα με αυθαιρεσίες που δεν θα υπαχθούν στη ρύθμιση θα υπόκεινται σε πρόστιμα πολλαπλάσια των προστίμων που προβλέπονται με το νόμο αυτό και θα κρίνονται άμεσα κατεδαφιστέα.