Με υψηλή αισθητική και ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις της Αρχιτεκτονικής, σχεδιάζουμε το Κτίριο σας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ανάγκες και την οικονομική σας δυνατότητα. Σε κάθε μας σχέδιο φροντίζουμε πάντοτε για την πρακτικότητα και τη λειτουργικότητα των χώρων, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουμε την ασφάλεια της κατασκευής και την άρτια Ενεργειακή Απόδοση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Είτε πρόκειται για νέα οικοδομή, είτε για προσθήκη σε υπάρχον κτίριο, είτε για αλλαγή χρήσης ή άλλη Πολεοδομική Πράξη, αναλαμβάνουμε πλήρως την εκπόνηση των μελετών που απαιτούνται, καθώς και τη διεκπεραίωση τους.

Με το νέο σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών, ο μηχανικός είναι πλέον εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την ορθότητα και την αρτιότητα της άδειας. Απαιτείται λοιπόν άριστη γνώση όλης της ισχύουσας νομοθεσίας για να διασφαλιστεί το σωστό αποτέλεσμα και να μη προκύψουν προβλήματα κατά την κατασκευή.

Η εταιρεία μας, με τους πλήρως ενημερωμένους μηχανικούς της, αναλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών και την έκδοση της οικοδομικής άδειας με υπευθυνότητα, συνέπεια και ταχύτητα..

 Στο γραφείο μας αναλαμβάνουμε όλες τις μελέτες και διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοση των Οικοδομικών Αδειών όπως:

 1. Άδειες Δόμησης:
  1. Νέων οικοδομών
  2. Προσθήκης κατ’ επέκταση ή/και καθ’ ύψος
  3. Αλλαγής Χρήσης
  4. Κατεδάφισης
 2. Άδειες Μικρής κλίμακας (Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας)
 3. Έγγραφη ενημέρωση προ 48 ωρών

Επίσης αναλαμβάνουμε την:

 • Αναθεώρηση Αδείας
 • Ενημέρωση Φακέλου Αδείας
 • Ανασύσταση Φακέλου Αδείας

Αναλαμβάνουμε ακόμα τη μελέτη και κατασκευή κτιρίων πολύ χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας (έως 90% εξοικονόμηση σε σχέση με τις συμβατικές κατασκευές) σύμφωνα με το πρότυπο του Παθητικού Κτηρίου.